“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” – Cora Coralina